Thông tin hữu ích về chứng chỉ hành nghề xây dựng

Kiến thức và kỹ năng của mỗi người sẽ được chứng minh qua các văn bằng, chứng chỉ. Các văn bằng chứng chỉ này cũng giống như một tấm vé để đưa chúng ta đến gần hơn với các cơ hội việc làm. Mỗi ngành nghề sẽ yêu cầu những chứng chỉ riêng như lĩnh vực kế toán sẽ yêu cầu các chứng chỉ kế toán, giáo viên sẽ yêu cầu chứng chỉ sư phạm hay xây dựng sẽ yêu cầu chứng chỉ hành nghề xây dựng.
 
Quy định về thời hạn và phân hạng của chứng chỉ
Theo quy định của pháp luật hiện hành thì mỗi chứng chỉ để hành nghề xây dựng sẽ có hiệu lực trong thời hạn 5 năm. Trong 5 năm này người sở hữu được quyền sử dụng chứng chỉ để thực hiện các quyền lợi được pháp luật quy định.
Hiện nay loại chứng chỉ này được phân ra thành 3 hạng với tên gọi là hạng I, hạng II và hạng III. Mỗi hạng sẽ dành cho các đối tượng với trình độ khác nhau khi muốn được cấp chứng chỉ.
Chứng chỉ hành nghề xây dựng hạng I sẽ dành cho các đối tượng có trình độ đại học và theo học chuyên ngành phù hợp cũng như có thời gian kinh nghiệm tham gia vào các công việc phù hợp theo các nội dung công việc phù hợp với đề nghị được cấp chứng chỉ hành nghề với thời gian từ  7 năm trở lên.
Chứng chỉ hành nghề hạng II cũng dành cho đối tượng tương tự như hạng I nhưng chỉ có yêu cầu cấp chứng chỉ hành nghề trong thời hạn 5 năm. Cuối cùng là đối với chứng chỉ hành nghề hạng III sẽ yêu cầu có kinh nghiệm làm việc từ 3 năm trở lên với đối tượng có trình độ đại học và từ 5 năm trở lên đối với các đối tượng có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp.
 
Quy định về các cơ quan được phép cấp chứng chỉ
Mỗi cơ quan sẽ được phần quyền để cấp các loại chứng chỉ nhằm đảm bảo chuyên môn hóa hoạt động được cho bộ máy quản lý nhà nước. Theo quy định hiện nay thì chứng chỉ hành nghề hạng I sẽ do Cục quản lý hoạt động của Bộ Xây dựng quản lý chịu trách nhiệm cấp.
Đối với chứng chỉ hành nghề hạng II và chứng chỉ hành nghề hạng III sẽ do Sở xây dựng chịu trách nhiệm cấp cho các cá nhân có nhu cầu. Các cá nhân này phải thuộc 2 nhóm đối tượng là cá nhân có tham gia vào hoạt động xây dựng tại tổ chứ có trụ sở tại địa phương hoặc cá nhân có các hoạt động xây dựng độc lập và thường trú, tạm trú tại địa phương.
Ngoài ra các tổ chức nghề nghiệp cũng sẽ có thẩm quyền để cấp chứng chỉ hạng II hoặc hạng III cho các thành viên của mình.

Xem thêm: 
 
20/07/2018

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *