Hôm nay mình thật ngốc! Đã chịu đựng được bao nhiêu lần rồi, hôm nay lại để mọi người nhìn thấy

Hôm nay mình thật ngốc! Đã chịu đựng được bao nhiêu lần rồi, hôm nay lại để mọi người nhìn thấy. Mình chẳng có gì phải xấu hổ và để tâm. Nhưng thế mới biết mình vẫn còn trẻ con lắm, thế này thì bao giờ mới khôn được đây? Hix!
29/04/2018
Facebook: https://www.facebook.com/huongacc.vipg

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *