30% số hộ tại Đồng Nai phải giảm đàn, phần lớn các hộ nuôi dưới 1000 con phải bỏ chuồng

30% số hộ tại Đồng Nai phải giảm đàn, phần lớn các hộ nuôi dưới 1000 con phải bỏ chuồng. Chăn nuôi bò thịt lép vế hoàn toàn trước bò sống nhập khẩu từ Úc, New Zealand, hơn 70% thịt bò tiêu thụ tại thị trường các thành phố lớn là bò nhập khẩu. Ước tính 2 triệu hộ bỏ chuồng do thu nhập thấp, Thái Bình có xã 50% hộ nhỏ bỏ chăn nuôi.
Huhuhu
28/04/2018
Facebook: https://www.facebook.com/ngan.tran.3557

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *